Uwaga

Brzydkie Kaczątko

 

Konspekt zajęć zintegrowanych w kl. III „c”.

Temat: Spotkanie z lekturą „Brzydkie Kaczątko”. Dłuższe wypowiedzi uczniów na temat postaci i wydarzeń w baśni „Brzydkie kaczątko”. Wyodrębnienie zdarzeń, porządkowanie tytułów i ilustracji. Sporządzenie metryczki lektury. Podawanie sposobów właściwego rozwiązywania sytuacji konfliktowych na podstawie doświadczeń  i lektury. Cechy charakterystyczne ptaków. Rozwiązywanie zadań tekstowych - obliczenia w zakresie 100. Odczytywanie, porównywanie i zapisywania temperatury.

 

Cele:

 • rozwijanie umiejętności swobodnego, poprawnego wypowiadania się,
 • doskonalenie umiejętności wyróżniania postaci i wydarzeń,
 • doskonalenie umiejętności właściwego porządkowania tytułów i ilustracji,
 • wdrażanie do słuchania,
 • kształcenie umiejętności korzystania z rozmaitych źródeł wiedzy,
 • wzbogacenie wiadomości o autorze baśni H. CH. Andersenie,
 • wzbogacenie wiadomości o baśni jako gatunku literackim,
 • bogacenie słownictwa uczniów,
 • doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w zakresie 100,
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • · kształtowanie wyrozumiałości i tolerancji w stosunku do innych- uświadomienie
        uczniom zasady, że wygląd zewnętrzny nie świadczy o wartości człowieka.

 

Cele operacyjne:

Uczeń umie i potrafi:

 

 • płynnie odczytywać tekst,
 • zawrzeć myśl w obrębie zadania,
 • prawidłowo porządkować tytuły wydarzeń,
 • odróżnić zdarzenia istotne od mniej istotnych,
 • rozpoznawać części mowy,
 • szanować innych, dostrzegać w nich wartość,
 • prawidłowo dodawać i odejmować w zakresie 100,
 • poprawnie rozwiązywać zadania tekstowe,

 

Metody:

Czynna, słowna, pokaz, praktyczne działanie.

 

Formy pracy:

Zbiorowa, indywidualna, jednolita i zróżnicowana.

 

Środki dydaktyczne:

Ilustracje wydarzeń baśni „Brzydkie kaczątko”, tytuły wydarzeń, wystawka poświęcona autorowi, encyklopedia, atlas geograficzny, karty pracy, egzemplarze „Baśni” H. CH. Andersena.


 

Przebieg zajęć:

 

Edukacja polonistyczna

           

1. Zbiorowe rozwiązywanie krzyżówki. Otrzymanie hasła” Andersen” zał.1

2. Przypomnienie przez nauczyciela życiorysu autora baśni „Brzydkie kaczątko” , nawiązanie do przygotowanej wystawki książek i do hasła: „Ty żyjesz, chociaż martwe masz powieki, bo w sercach dzieci trwać będziesz na wieki”. Odwołanie się do uczniów - jak oni rozumieją te słowa, pogadanka. Podkreślenie przez nauczyciela ogromnego dorobku pisarza. Zaznaczanie przez uczniów istotnych faktów z życiorysu pisarza   zał. 2

3. Samodzielne uzupełnianie metryczki lektury zał.3

4. Odczytanie przez jednego z uczniów informacji na temat: Co to jest baśń? Zaczerpnięcie informacji na temat pojęcia baśni w samodzielnie redagowanych przez uczniów książeczkach: „Słowniczek terminów literackich”.

5. Rozmowa z uczniami na temat:  Jakie znają tytuły innych baśni napisanych przez H. Ch. Andersena?

6. Wyodrębnienie postaci występujących w baśni „Brzydkie Kaczątko”- praca z tekstem.

7. Omówienie losów kaczątka, które stanowią przebieg wydarzeń baśni. (Analogia
losów autora i bohatera). Uczniowie omawiają przebieg wydarzeń i właściwie porządkują
ilustracje zał.4 Przypomnienie cech ptaków.

8. Nawiązanie do przeżyć dzieci- czy cieszy ich takie zakończenie baśni? Czego można się z niego nauczyć? Zwrócenie przez nauczyciela uwagi uczniów na fakt, że nie należy
uprzedzać się i źle traktować ludzi pozbawionych urody, majątku czy stanowiska. Wygląd nie świadczy o wartości człowieka.

9. Zabawa ruchowa p.t.: „Łabędzie”

10. Utrwalenie wiadomości o przymiotniku. Nauczyciel przypina na tablicy szablon kaczątka, uczniowie zapisują na małych karteczkach przymiotniki, określające cechy

brzydkiego kaczątka.  Każde dziecko zapisuje jeden przymiotnik, który, jego zadaniem, najlepiej określa kaczątko, następnie karteczkę przypina na szablon. zał.5

11. Odszukanie w tekście baśni zdania wypowiedzianego przez kaczkę na temat

walorów brzydkiego kaczątka; „Nie jest wprawdzie ładne, ale ma dobre serduszko i umie świetnie pływać…”

12. Rozdanie kart pracy. Uczniowie mają wypisać z tekstu umieszczonego na karcie

pracy 6 przymiotników (uczniowie mniej zdolni 3 przymiotniki).Tekst napisany na podstawie baśni „Brzydkie kaczątko”

Karta pracy dla każdego ucznia zał.6

 

Edukacja matematyczna

 

13.Rozwiązywanie zadań z treścią. Karty pracy zał 7.

Odczytywanie temperatury na termometrach. Wykonywanie ćwiczeń na str. 34,35

14.Końcowa ocena pracy uczniów za ich aktywność na zajęciach, pomysłowość i zdyscyplinowanie.

15.Praca domowa

Wykonaj ćw. 3 str. 47

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zał. nr 1 - krzyżówka )

(Zał. nr 2 )

Andersen Hans Christian (1805-1875), duński baśniopisarz i prozaik. Potomek ubogiej rodziny, od dziecka marzył o karierze aktorskiej, jednak nie dość atrakcyjne warunki fizyczne uniemożliwiły mu realizację planów. Twórczość literacką zaczął jako nastolatek, ale swoje pierwsze dojrzałe dzieło, Improwizator (1835), napisał w wieku 30 lat. Była to powieść o karierze biednego dziecka, które mimo osiągniętych sukcesów nie potrafi uwolnić się od kompleksu niskiego pochodzenia. Kolejne powieści, O.T. (1836) i Tylko grajek (1837), podobnie jak pierwsza i późniejsze, zawierają wątki autobiograficzne. W 1835 ukazał się pierwszy zbiorek baśni Andersena, Baśnie opowiedziane dla dzieci, po czym, sukcesywnie, w formie zeszytów, wychodziły kolejne części - zeszyt 1-6: Baśnie opowiedziane dla dzieci (1835-1842), zeszyt 1-5: Nowe baśnie (1843-1848), zeszyt 1-2: Opowieści (1852-1853) oraz zeszyt 1-10: Nowe baśnie i powieści (1858-1872); łącznie około 150 baśni. Źródłem inspiracji były dla pisarza: folklor, jak w Krzesiwie (1835), Księżniczce na ziarnku grochu (1835) i Świniopasie (1841); Baśnie tysiąca i jednej nocy, jak w Latającym kufrze (1839); oraz tradycja hiszpańska – Nowe szaty cesarza (1837). Królowa śniegu (1844) i Brzydkie kaczątko (1843) zrodziły się w wyobraźni autora. Ostatni z wymienionych utworów odczytano jako metaforę losu samego pisarza, który podsumował baśń w słowach: “Nieważne, że urodziłem się na kaczym podwórku, ważne, że wyklułem się z łabędziego jajka”. Łączące tendencje -romantyczne i realistyczne, baśnie Andersena urzekają prostotą fabuły i stylu, a jednocześnie głębią refleksji. Pełne ciepła i sentymentalnego humoru, niosą optymistyczne przesłanie. Stały się ulubioną lekturą dla dzieci i dorosłych. Oprócz baśni na dorobek Andersena złożyły się: powieść Książka z obrazkami bez obrazków (1840), opis podróży po Europie Bazar poety (1842), powieść Dwie baronówny (1848), libretto do opery narodowej Mała Kirsten (1846), autobiografia Baśń mojego życia (1855) oraz powieść Piotr Szczęściarz (1870). Utwory Andersena tłumaczyli na język polski m.in.: S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, F. Mirandola i W. Syrokomla. Baśń, utwór o tematyce fantastycznej, siłach nadziemskich, czarodziejskich, walce dobra ze złem, wyrażający ludową mądrość, wierzenia i poglądy, stosunki międzyludzkie.

 źródło: portal wiedzy

(Zał. nr 3 – metryczka lektury)

 

(Zał. nr 4)

 

Uporządkuj wydarzenia według właściwej kolejności.

- Wyklucie się kacząt.

- Wyśmiewanie Brzydkiego Kaczątka na podwórku.

- Pobyt w chatce u starszej pani.

- Podziwianie pięknych łabędzi.

- Przymarznięcie do lodu.

- Szczęście i duma łabędzia.

 

(Zał. nr 5 – kukiełka kaczątka i łabędzia) 

 

(Zał. nr 6) 

 

Wypisz tekstu 6 przymiotników.

Wszyscy prześladowali biedne kaczątko, nawet rodzeństwo było dla niego bardzo

niedobre. Wreszcie kaczątko postanowiło, że ucieknie. Przefrunęło przez płot, a małe

ptaszki w krzakach uniosły się przerażone w górę. Zmęczone kaczątko biegło przed

siebie, aż przyleciało nad wielkie bagno, gdzie mieszkały dzikie kaczki. Siedziało tam całą noc, bo było bardzo zmęczone i smutne:

Przymiotniki( I poziom)

( II poziom-wypisz z tekstu 3 przymiotniki).

 

 (Zał. nr 7 )

 

I gr.

Wykonaj obliczenia, wyniki uporządkuj rosnąco, odczytaj hasło. 17+4=_ R

26-20=_ B
75+5=_ E
49-8=_ Y
82-12=_ I
39+0=_ Z
63-9=_ K
37+6=_ D

II gr.

Wykonaj obliczenia, wyniki uporządkuj rosnąco, odczytaj hasło. 50+25=_ Ą

90-7=_ T
41+19=_Z
18+7=_ A
36-26=_K
100+0=_ O
92-6=_K
27+11=_C

 

 

(Zał. nr 8)

 

Mateusz wypożyczył z biblioteki książkę „Baśnie” H. Ch. Andersena. Jednego dnia przeczytał 21 stron książki, drugiego dnia 18, natomiast trzeciego dnia przeczytał tylko 9 stron. Ile stron książki przeczytał Mateusz w ciągu trzech dni?

Rozw.:

Odp.:

Do księgarni przywieziono 86 egzemplarzy książki „Baśnie” H. Ch. Andersena. W
ciągu tygodnia sprzedano 14 „Baśni”. Ile egzemplarzy „Baśni” Andersena pozostało w
księgarni?

Rozw.:

Odp.:

12 dziewczynek i 8 chłopców z klasy III d wypożyczyło w bibliotece szkolnej książkę
„Baśnie” H. Ch. Andersena. Ilu razem uczniów z klasy III d wypożyczyło tę książkę?
      Rozw.:

Odp.:
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.